30 Oktobra, 2020

Imenovana bh. delegacija za vođenje pregovora o 250 miliona eura pomoći EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije, koja predstavlja Evropsku uniju (EU), i Bosne i Hercegovine, u vezi sa Sporazumom o zajmu između EU, kao zajmodavca, i BiH, kao zajmoprimca, Centralne banke BiH kao agenta za plaćanje zajmoprimca.

Prijedlogom je predviđena makrofinansijska pomoć Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu u iznosu 250 miliona eura vrlo povoljnog zajma za prevazilaženje posljedica uzrokovanih virusom korona, s alokacijom sredstava na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.

Tačna alokacija sredstava bit će dogovorena tokom pregovora.