10 Maja, 2021

Ko je pomogao Solaku da ukloni dokaze

Prikupljeni dokazi nakon saslušanih svjedoka upućuju na zaključak da je Solak za prikrivanje dokaza koristio najbliže saradnike

Tužilaštvo BiH vjeruje da je osumnjičeni Fahrudin Solak, jedan od aktera afere „Respiratori“, ometao istragu o nabavci 100 respiratora iz Kine u Bosnu i Hercegovinu koji su plaćeni 10,5 miliona maraka! Volume 0%

10 godina

To je bio jedan od razloga zbog čega je Tužilaštvo BiH od Suda tražilo određivanje pritvora za Solaka. On je osumnjičen zajedno s premijerom FBiH Fadilom Novalićem i vlasnikom „Srebrene maline“ Fikretom Hodžićem za više krivičnih djela, među kojima je i pranje novca. 

Zvanično, Tužilaštvo za ova krivična djela smatra da se može izreći kazna zatvora do deset godina. 

No, kada je u pitanju Solak, Tužilaštvo ukazuje, prema dokumentaciji koja je u posjedu „Avaza“, na ponašanje suspendiranog direktora u pogledu bojazni od preduzimanja radnji ometanja krivičnog djela. 

Pretres FUCZ-a

To je bio jedan od razloga zašto je Tužilaštvo tražilo pretres, jer je utvrdilo da je dokumentacija koju je ranije dao bila nepotpuna. Tačnije, ono što je traženo nije ni dato, osim nekoliko ugovora, koji su, kasnije se pokazalo, krivotvoreni. 

Tek poslije pretresa, Tužilaštvo BiH je ustanovilo da prikupljeni dokazi nakon saslušanih svjedoka upućuju na zaključak da je Solak za prikrivanje dokaza koristio najbliže saradnike FUCZ-a.

Tako se navodi da je nakon obavljanja službene radnje pregleda dokumentacije i predmeta u FUCZ-u Solak, koristeći se i dalje pozicijom direktora, svojim podređenima davao upute kako bi utjecao na postupke koje su poduzimali nadležni organi.

Istaknuto je da, iako u vrijeme obavljanja ovih radnji nije imao saznanja o svojstvu osumnjičenog, radi pripreme odbrane, a i zbog otklanjanja krivične odgovornosti, nezakonitim postupcima zahtijevao skidanje videonadzora koji je postavljen na prostorije FUCZ-a.

Tužioci su naglasili da je Solak sve ovo radio kako bi prikupio informacije o istražnim radnjama i da je sav materijal i dalje kod njega. Za sada nema informacija je li uništen.

Nisu svi svjedoci saslušani

Prema informacijama Tužilaštva, još nisu saslušani svi svjedoci. To je bio razlog zašto je i tražen pritvor. Većina svjedoka zaposlena je u mjestima gdje rade osumnjičeni, a isti su im bili nadređeni. Istaknuto je da su se tužioci tokom istrage suočavali s posrednim i neposrednim utjecajem na saslušane svjedoke.