10 Maja, 2021

KONTAKT

Žurnal24 d.o.o Sarajevo
Tešanjska 24A
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 874 751
redakcija@zurnal24.info

Autori
Nenad Filipović
Belma Kozarac
Senad Bijelić
Jelena Modrić